Friday, June 29, 2007

Tabarruj dan tengok wayang

Soalan:
Apabila membaca penulisan prof mengenai aurat dan batas pergaulan dalam Islam, beberapa persoalan timbul dalam fikiran saya, minta penjelasan terhadap kemusykilan saya:
Bolehkah terangkan dengan lebih lanjut definisi ‘tabarruj’ dengan spesifik. contohnya, bersolek. adakah terus tidak boleh, atau ada kelonggaran. saya pernah mendengar ceramah Dr Syeikh Darsh (bekas imam Central Mosque, London) yang membolehkan bersolek sederhana, asalkan tidak melampau, e.g. lipstick yang tidak berlebihan kerana itu saya memakai lipstick yang nipis ('natural' colour) dan asas mekap (foundation) untuk menutup lubang bekas kecacatan muka.

Seperti yang kita ketahui, jika kaum hawa dan kaum adam duduk berdua-duaan di tempat gelap hukumya berdosa. Hukum itu adakah sama dengan kita masuk ke panggung wayang.

Sakinah,
Bekas siswi London
Jawapan

Assalamu’alaikum wr.wb.

Jawapan bagi soalan 1:

Manusia pada umumnya suka kepada kecantikan dan perhiasan. betapa tidak? mereka diciptakan dengan cukup indah dan sempurna oleh Allah Yang Maha Cantik dan suka kepada kecantikan. Diriwayatkan bahawa rasulullah s.a.w. bersabda yang maksudnya: “sesungguhnya Allah itu cantik. dia suka kepada kecantikan".

Justeru, Islam yang merupakan agama fitrah tidak menghalang sesuatu yang baik dan digemari manusia termasuk berhias. Allah s.w.t. sendiri memerintahkan hambanya agar menggunakan perhiasan yang cantik, khussunya ketika ke masjid. firman Allah s.w.t. bermaksud:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-nya untuk hamba-hamba-nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?".

katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikian lah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Al-A’raf:31,32

Dalam hal ini, wanita juga tidak dilarang menghiaskan diri agar kelihatan cantik dan menarik. tetapi mereka dilarang mempamerkan atau menonjolkan perhiasannya di hadapan manusia yang tidak sepatutnya melihat keindahan tubuh badannya. perhatikan firman Allah s.w.t. yang bermaksud:
“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau sahya yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” An-Nur:31

Di dalam ayat yang lain, Allah s.w.t. berfirman maksudnya:
“…..dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan rasul-nya. sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” al-ahzab:33

Ayat ini ditujukan kepada isteri-isteri rasulullah s.a.w. melarang mereka bertabarruj seperti wanita-wanita jahiliah dahulu.

Perkataan ’tabarruj’ ditafsirkan oleh ulamak dengan beberapa tafsiran.

Menurut mujahid, Qatadah dan lain-lain, perkataan ’tabarruj’ bermaksud berjalan dengan lagak sombong, mengada-ngada, lembut dan lemah gemalai.

Muqatil bekata tabarruj maksudnya meletakkan selendang di atas kepala tanpa mengikatnya lalu menyerlahkan anting-anting, rantai dan leher.

Mibrad pula berkata tabarruj ialah menzahirkan atau mendedahkan kecantikan yang wajib ditutup.

Menurut Abu ‘Ubaidah, seseorang wanita dikatakan bertarruj apabila dia mendedahkan kecantikan yang boleh meransang syahwah lelaki.

Ada ulamak berkata, maksud ayat itu ialah “jangan kamu berhias seperti perhiasan orang kafir, iaitu dengan memakai pakaian nipis dan berwarna warni”
.
Kesimpulan yang dapat dibuat dari tafsiran-tafsiran di atas, Allah memerintahkan isteri-isteri nabi s.a.w. berpakaian sopan dan tidak mendedahkan kecantikan dan perhiasan yang ada pada mereka ketika keluar dan berjalan di luar rumah kerana perbuatan mendedahkan perhiasan itu sama seperti tingkah laku perempuan jahiliah yang tidak segan silu menarik perhatian dan menggoda kaum lelaki.

Perlu disebutkan bahawa sungguhpun zahir ayat ini dikhitab atau ditujukan kepada isteri-isteri nabi s.a.w., tidak bermakna hanya mereka sahaja dilarang berkelakuan sedemikian. larangan itu tentunya meliputi seluruh wanita yang beriman kerana isteri-isteri nabi s.a.w. adalah ummahat almukminin atau ibu-ibu kepada seluruh orang yang beriman.

Timbul persoalan di sini, apakah perhiasan yang wajib ditutup dan yang tidak wajib ditutup?

Merujuk firman Allah s.w.t. di dalam surah an-nur ayat 31 yang bermaksud: “….dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya…”
Ahli tafsir berkata perhiasan yang dipakai oleh wanita terbahagi kepada dua, yang tersembunyi dan yang zahir. perhiasan yang tersembunyi ialah yang dipakai atau dikenakan pada anggota yang wajib ditutup seperti gelang kaki, gelang tangan, subang dan rantai leher. manakalan perhiasan yang zahir, kebanyakan mereka berpendapat maksud perhiasan yang zahir ialah pakaian atau perhiasan pada pakaian luar. Sebahagian ulamak berpendapat perhiasan yang harus dizahirkan ialah celak, cincin, gelang tangan dan muka. kata ibn ‘abbas r.a. perhiasan yang zahir ialah celak dan cincin. menurut satu riwayat dari ibn ‘abbas r.a. beliau berkata perhiasan yang zahir ialah muka, celak di mata, inai di tapak tangan dan cincin. inilah perkara yang boleh dilihat pada seorang wanita apabila kita memasuki rumahnya. qatadah berkata perhiasan yang boleh dilihat ialah gelang dan cincin berdasarkan sabda rasulullah s.a.w. yang bermaksud: “tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menampakkan tangannya kecuali setakat ini.” dan baginda menggengam di tengah-tengah lengannya.

Saidatina ‘aisyah r.a. menceritakan:” Pada suatu hari anak saudaranya datang ke rumahnya dengan memakai perhiasan. apabila Rasulullah s.a.w. terpandangkannya baginda memalingkan muka ke arah lain. ‘Aisyah berkata: “Ya Rasulullah! dia anak saudaraku dan masih kecil”. baginda bersabda: “Ya ‘Aisyah! apabila seorang wanita telah datang haid, tidak halal baginya mendedahkan tubuhnya kecuali muka dan tangan”. Baginda menggenggam lengannya sendiri, antara genggaman itu dengan tapak tangan adalah satu genggaman. (Tafsir al-Tobari)

Berdasarkan beberapa pandangan yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahawa bahagian yang tidak wajib ditutup ialah tangan serta perhiasan yang ada padanya seperti gelang, cincin dan inai, muka dan perhiasannya. perhiasan pada muka yang dinyatakan hanya celak.

Alat-alat perhiasan lain atau make up seperti gincu, eye shadow, bedak, pemerah pipi dan sebagainya hukumnya adalah seperti berikut:

Menurut al-syafi’iyyah (ulamak mazhab syafi’iy) sebagaimana dinaqalkan oleh al-Nawawi, haram bagi wanita yang tidak mempunyai suami atau yang melakukannya tanpa izin suami dan harus bagi wanita yang bersuami dengan izin suaminya. (Sahih Muslim dengan Syarah al-Nawawi, j14, m.s 104). Demikian juga pendapat sebahagian hanabilah (ulamak mazhab hanbali) bahwa keluar rumah dengan memakai perhiasan yang mengandungi bauan yang wangi juga haram. nabi s.a.w. bersabda maksudnya: “Wangian lelaki adalah yang terserlah baunya dan tersembunyi warnya, wangian wanita adalah yang terserlah warnanya dan tersembungi baunya”. riwayat Al-Tirmizi.

Walau apapun muslimah yang ingin memakai make up seharusnya menjauhi alat atau bahan yang mengandungi kimia atau campuran yang membahayakan kerana Islam memerintahkan umatnya agar menjauhi semua perkara yang mendatangkan kemudaratan sama ada cepat atau lambat. Begitu juga dalam berhias tidak boleh berlebihan-lebihan kerana berlebihan-lebihan juga adalah sikap yang tidak disukai oleh Allah dan rasul. Fudhalah bin ‘Ubaid berkata: “sesungguhnya Rasulullah s.a.w. melarang kami daripada banyak bermewah dan berhias” riwayat Abu Dawud.Jawapan bagi soalan kedua:

Sebelum menjawab ya atau tidak soalan yang ditanyakan di atas, beberapa perkara asas perlu dijelaskan terlebih dahulu.
Pertama: Allah s.w.t. tidak mengharamkan perkara yang baik dan bermanfaat kepada manusia. Perkara yang diharamkan adalah perkara yang tidak berfaedah, keji, buruk serta mendatangkan mudarat kepada hambanya sama ada dalam jangka masa yang cepat atau lambat.

Kedua: perkara yang haram terbahagi kepada dua jenis: haram li dzatihi dan haram li ghayrihi.

Haram li dzatihi ialah sesuatu yang diharamkan Allah lantaran keburukan dan kemudaratannya seperti mencuri, berzina, minum arak dan seterusnya.

Haram li ghayrihi diharamkan bukan kerana keburukan atau kemudaratannya tetapi kerana kaitannya dengan perkara yang haram atau ia boleh menjadi punca berlakunya perkara yang haram. Contohnya makan buah rambutan yang dicuri; makan buah rambutan bukanlah sesuatu yang memudaratkan tetapi haram dimakan kerana diperolehi dengan cara mencuri.

Lelaki dan perempuan duduk berdua-duaan di tempat sunyi tidak berbahaya kalau hanya sekadar duduk tetapi, boleh menjadi punca kepada berlakunya zina. Maka duduk berdua-duaan di tempat sunyi adalah haram.

Berdasarkan dua prinsip di atas, cuba fikirkan; tidakkah masuk ke dalam panggung wayang juga boleh mendorong kepada zina? Secara fizikalnya pasangan tidak duduk berduaan tetapi dalam keadaan suasana yang gelap, setiap orang yang masuk membawa hal sendiri-sendiri, masing-masing tidak ambil pusing antara satu sama lain. Dalam keadaan demikian kesempatan untuk meraba, berpegang tangan, malah berpelukan tidak ada siapa yang akan mencegahnya. Ditambah pula dengan adegan-adegan menggairahkan yang terpampang di layar membangkitkan lagi keinginan yang berkemungkinan besar mengheret pasangan mencari tempat lebih exclusive bagi memenuhi keinginan yang telah memuncak dan sukar dibendung.

Jadi masuk ke dalam panggung wayang dengan pasangan yang belum dikahwini boleh dikatakan termasuk dalam kategori mendekati zina yang secara jelas dilarang keras oleh Allah s.w.t. di dalam firmannya yang bermaksud: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” al-isra’ :32

Jawapan disediakan oleh Prof Madya Maznah Daud dengan kerjasama Wanita JIM(wanitajim0@yahoo.com). Persoalan dan jawapan yang lepas boleh dilayari di www.bicarakalbu.blogspot.com

No comments: