Friday, December 28, 2007

Kalendar Islam jadi rujukan peristiwa penting

SAYA lihat kebanyakan daripada remaja dan generasi muda tertunggu-tunggu untuk meraikan kedatangan tahun baru 2008 dengan pelbagai acara serta temasya. Tetapi mengapa tidak ramai yang peka kehadiran tahun baru hijrah. Apabila saya bertanyakan sahabat mengenainya, mereka berasakan tahun baru hijrah tidak relevan lagi. Bagaimana pandangan anda.

Siswi IPTA,
Terengganu

Jawapan:

Tahun baru hijrah semakin hampir tetapi, sebelum munculnya 1 Muharam 1429 Hijrah, kita akan meraikan sambutan tahun baru pada 1 Januari 2008. Mengimbas penggunaan kalendar, tahun masihi yang digunakan secara global adalah berlandaskan kepada kalendar Gregorian yang menggunakan putaran matahari sebagai penentuan hari bagi setiap tahun.

Manakala, kalendar Islam berasaskan pusingan bulan dan anak bulan menjadi penanda kepada permulaan bulan seterusnya.

Firman Allah yang bermaksud: "Dialah (Allah) yang menjadikan matahari bersinar-sinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat orbitnya, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-Nya (tanda kebesaran-Nya) satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui (hikmat sesuatu yang dijadikan-Nya)." (Surah Yunus, ayat 5)

Setiap tahun mempunyai 12 bulan sebagaimana ditetapkan Allah ketika kejadian bumi dan langit seperti firman-Nya yang bermaksud: "Sesungguhnya jumlah bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah semasa Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang dihormati itu (dengan melanggar larangan-Nya); dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya; dan ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang yang bertakwa." (Surah at-Taubah, ayat 36)

Pertambahan bilangan bulan sehingga menjadi 13 bulan dalam setahun tidak dibenarkan dalam Islam sebagaimana firman Allah yang bermaksud: "Sesungguhnya mengundurkan atau menambah bulan adalah tambahan dalam kekufuran." (Surah At-Taubah, ayat 37)

Rasulullah SAW sudah menentukan bahawa umat Islam harus mengikut peredaran bulan bagi menentukan bulan dan tahun mereka seperti sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahawa setiap bulan adalah sama ada 29 atau 30 hari (secara purata 29.5 hari sebulan).

Manakala, kalendar Gregorian yang mempunyai 30 atau 31 hari pada setiap bulan kecuali bulan Februari (sama ada 28 atau 29 hari) mempunyai bilangan hari yang tetap. Dengan itu, bilangan hari kalendar Gregorian ialah 365 hari berbanding kalendar Islam sebanyak 354 hari dalam setahun.

Tarikh 1 Januari tahun 1 Masihi dalam kalendar Gregorian adalah seminggu selepas kelahiran Nabi Isa (25 Disember), walaupun ramai berselisih pendapat mengenai tahun kelahiran Nabi Isa dan ada yang mempercayai kelahiran itu berlaku sebelum tahun 1 Masihi (kemungkinan pada 4 Sebelum Masihi (Before Christ).

Kalendar Gregorian yang diubahsuai daripada kalendar Julian (kalendar Rom) telah dicadangkan oleh Aloysius Lilius dan diterima Pope Gregory XIII (asal nama kalendar Gregorian) pada 24 Februari 1582 Masihi (AD).

Istilah AD yang digunakan dalam kalendar Gregorian adalah perkataan Latin iaitu 'anno Domini' yang bermaksud 'Dalam Tahun Tuhan Kami'. Ada kalanya label CE (Common Era atau Christian Era) digunakan pada akhiran sesuatu tahun seperti 1960 AD atau CE.

Sebelum penggunaan kalendar Islam, kaum Arab mengguna kalendar berasaskan putaran bulan dan matahari serta pertambahan hari dilakukan untuk menyesuaikan dengan musim. Sistem penomboran bagi tahun dalam kalendar sebelum era Islam belum dilaksanakan.

Mereka mengaitkan sesuatu peristiwa penting untuk sesuatu tahun seperti Tahun Gajah iaitu tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW kerana pada waktu itu, Kaabah di Makkah dicerobohi oleh tentera bergajah pimpinan Abrahah, Gabenor Yaman (kini termasuk dalam negeri Ethiopia).

Sebelum kewafatan Rasulullah SAW pada 632 Masihi, Baginda memerintahkan supaya kalendar berasaskan pergerakan bulan mesti digunakan. Tetapi penggunaan itu hanya berkuat kuasa ketika pemerintahan Khalifah Umar Al-Khatab pada 642 Masihi.

Penentuan tarikh 1 Muharam 1 Hijrah mendapat beberapa cadangan daripada sahabat seperti hari kelahiran dan kewafatan Nabi Muhammad SAW, tetapi Khalifah Umar menetapkan tarikh itu ialah bersempena penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Tarikh 1 Muharam 1 Hijrah adalah bersamaan dengan 16 Julai 622 Masihi.

Tujuan utama penetapan tarikh hari pertama dalam tahun 1 Hijrah ialah untuk memastikan manusia menghargai perjuangan dakwah Rasulullah SAW yang sanggup berpindah dari tanah air Baginda bukan kerana takut dengan ancaman kaum kafir Quraisy di Makkah tetapi hendak menegakkan syariat Islam di muka bumi ini.

Sejarah membuktikan kecemerlangan Islam terhasil selepas terbentuknya negara Islam pimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Penghijrahan itu berlaku selepas 13 tahun Islam diperkenalkan di Makkah tetapi kaum Quraisy tidak dapat menerima kehadiran Rasulullah SAW kerana khuatir kedudukan pemerintah di Makkah terancam.

Banyak cabaran dan ujian yang diterima umat Islam. Islam susah hendak dipraktikkan secara keseluruhan di Makkah berbanding di Madinah kerana kaum Aus dan Khazraj sentiasa menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad SAW untuk memimpin mereka.

Oleh itu, Madinah menjadi sebuah negara Islam yang dipimpin Rasulullah SAW dengan struktur organisasi yang lengkap dengan sistem sosial, ekonomi dan pentadbiran negara.

Sebagai umat Islam, eloklah kita melihat juga kalendar Islam sebagai rujukan tarikh supaya kita sentiasa peka dengan beberapa peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam.

Pengetahuan beberapa tarikh penting dalam kalendar Islam seperti 1 Muharam, 12 Rabiul Awal, 27 Rajab, bulan Ramadan, 27 Ramadan, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, 1 Syawal, 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah perlu disegarkan semula dalam kehidupan kita.

Jawapan disediakan oleh Prof. Madya Dr. Salwani Mohd. Daud yang merupakan seorang Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia dan ahli Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia.www.bicarakalbu.blogspot.com

1 comment:

Unknown said...

assalamualaikum,
saya ingin meminta pendapat saudara mengengenai blog keagamaan yang saya temui di blogspot..

www.daulahjelmaan.blogspot.com
www.trumedia.blogspot.com

semoga saudara dapat memberi pandangan tentang blog tersebut..